Onze visie

Punten die ons opvallen

Wat ons is opgevallen is dat organisaties werken met grote projectteams. Er wordt veel tijd besteed aan opnieuw tekenen en calculeren van stands, het opstellen van (digitale)handboeken en richtlijnen, het inventariseren van de extra wensen van de klant en communicatie met alle betrokkenen. Dit huidige proces zorgt voor een hoge foutmarge en administratieve-druk. Daarbij wordt er vaak niet aan het uiteindelijke verwachtingspatroon van de exposant voldaan, waardoor er last-minute nog veel arbeid moet wordt verricht.

Minimale foutmarge door automatisering in gegevensoverdracht, dat is waar we naar streven met FairBoost

Tony de zeeuw, projectmanager

Automatiseren

Deze arbeidsintensieve manier van werken vraagt veel communicatie, kennis en flexibiliteit van alle betrokken partijen. Om aan de verwachting van de exposant te voldoen, binnen de prijsstelling van uniforme standbouw, is het noodzakelijk om het proces te automatiseren. 

Webshop & 3D-configurator

Door de exposant zelf zijn ‘standaard’ stand samen te laten stellen, brengen wij eenvoudig vraag en aanbod bij elkaar. Een gedetailleerd 3D model van de stand met bijbehorende prijsoverzicht zorgt dat het eindresultaat voldoet aan de verwachtingen van de exposant. Het automatiseren van gegevensoverdracht van exposant naar toeleverancier bewerkstelligt vervolgens een minimale foutmarge. Benodigde tijd, en daarmee kosten, worden in deze werkwijze sterk gereduceerd.