Algemene Voorwaarden

FairBoost B.V. hanteert algemene voorwaarden, deze zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes en opdrachten. Deze algemene voorwaarden zijn hierboven te downloaden. In aanvulling op onze algemene voorwaarden zijn bij het leveren van ICT-Goederen en Diensten (o.a. op het gebied van IT, SaaS-oplossingen, kantoortechnologie en (de ontwikkeling van) programmatuur en websites) tevens de Nederland ICT Voorwaarden (zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840) van toepassing. Bij strijdigheid die het gevolg is van de cumulatieve toepassing van de voorwaarden prevaleren onze voorwaarden boven de Nederland ICT Voorwaarden.